User Tools

Site Tools


10049-tectus-conus-la-gi

Tectus conus
Tectus conus 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Tectus
Loài (species) T. conus
Danh pháp hai phần
Tectus conus
(Gmelin, 1791)[1]
Danh pháp đồng nghĩa

Tectus conus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

10049-tectus-conus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)