User Tools

Site Tools


10060-solariella-lacunella-la-gi

Solariella lacunella
Solariella lacunella 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. lacunella
Danh pháp hai phần
Solariella lacunella
(Dall, 1881)
Danh pháp đồng nghĩa

Solariella lacunella là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Hình ảnh
  • 5 Chú thích
  • 6 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 8.7 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 18 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 1472 m.[2]

  1. ^ Solariella lacunella (Dall, 1881). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella lacunella tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Solariella lacunella tại Wikimedia Commons

10060-solariella-lacunella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)