User Tools

Site Tools


10061-thoristella-la-gi

Thoristella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Thoristella
Iredale, 1915[1]
Các loài

Xem trong bài.

Thoristella là một chi ốc biển, marine gastropod molluscs trong họ Trochidae,[2] họ ốc đụn or top shells.

Thoristella là một synonym of Coelotrochus P. Fischer, 1879 [3]

Mục lục

 • 1 Phân bố
 • 2 Các loài
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo

This genus is loài đặc hữu của New Zealand.

Các loài trong chi Thoristella include:

 • Thoristella carinata Marshall, 1998
 • Thoristella carmesina (Webster,1908)
 • Thoristella chathamensis (Hutton, 1873)
  • Thoristella chathamensis aucklandica (E.A.Smith,1902)
  • Thoristella chathamensis chathamensis (Hutton,1873)
  • Thoristella chathamensis cookiana Powell,1934
  • Thoristella chathamensis dunedinensis (Suter,1897)
  • Thoristella chathamensis profunda Dell,1956
 • Thoristella crassicosta Powell,1937
 • Thoristella davegibbsi Marshall, 1998
 • Thoristella oppressa (Hutton,1878)
 • Thoristella polychroma Marshall, 1998
 • Thoristella rex Marshall, 1998
 1. ^ Iredale T. (1915). Trans. N. Zealand Inst. 47: 436.
 2. ^ “TransIP”. Truy cập 10 tháng 2 năm 2015. 
 3. ^ “WoRMS”. Truy cập 10 tháng 2 năm 2015. 
 • NZ Mollusca
 • Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
 • Miller M & Batt G, Reef and Beach Life of New Zealand, William Collins (New Zealand) Ltd, Auckland, New Zealand 1973
10061-thoristella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)