User Tools

Site Tools


10062-lissotesta-macknighti-la-gi

Lissotesta macknighti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Lissotesta
Loài (species) L. macknighti
Danh pháp hai phần
Lissotesta macknighti
Dell, 1990

Lissotesta macknighti là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Submargarita macknighti Dell, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lissotesta macknighti tại Wikispecies
10062-lissotesta-macknighti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)