User Tools

Site Tools


10063-gibbula-sementis-la-gi

Gibbula sementis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. sementis
Danh pháp hai phần
Gibbula sementis
Rolán & Templado, 2001

Gibbula sementis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gibbula sementis Rolán & Templado, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula sementis tại Wikispecies
10063-gibbula-sementis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)