User Tools

Site Tools


10068-tokugawa-tsunayoshi-la-gi

Tokugawa Tsunayoshi
Tsunyaoshi.jpg

Tokugawa Tsunayoshi

Chức vụ

Thông tin chung

Sinh (1646-02-23)23 tháng 2 năm 1646
Mất 19 tháng 2 năm 1709(1709-02-19) (62 tuổi)
Cha Tokugawa Iemitsu
Mẹ Keishouin

Tokugawa Tsunayoshi (徳川綱吉 (Đức Xuyên Cương Cát)? 23 tháng 2 năm 1646-4 tháng 6 năm 1709) là chinh di đại tướng quân thứ năm của mạc phủ Tokugawa tại Nhật Bản. Ông là em trai của Tokugawa Ietsuna, là con trai của Tokugawa Iemitsu, và là cháu nội của Tokugawa Hidetada.

  • Bodart-Bailey, Beatrice. (2006). The Dog Shogun: The Personality and Policies of Tokugawa Tsunayoshi. Honolulu: University of Hawaii Press. 10-ISBN 0-8248-2978-6/13-ISBN 978-0-8248-2978-0; 10-ISBN 0-8248-3030-X/13-ISBN 978-0-8248-3030-4; OCLC 470123491
  • __________. (1999). Kaempfer's Japan: Tokugawa Culture Observed. Honolulu: University of Hawaii Press. 10-ISBN 0-8248-1964-0/13-ISBN 978-0-8248-1964-4; 10-ISBN 0-8248-2066-5/13-ISBN 978-0-8248-2066-4; OCLC 246417677
  • Nussbaum, Louis Frédéric and Käthe Roth. (2005). Japan Encyclopedia. Cambridge: Harvard University Press. 10-ISBN 0-674-01753-6; 13-ISBN 978-0-674-01753-5; OCLC 48943301
  • Screech, Timon. (2006). Secret Memoirs of the Shoguns: Isaac Titsingh and Japan, 1779-1822. London: RoutledgeCurzon. 10-ISBN 0-203-09985-0, 13-ISBN 978-0-203-09985-8; OCLC 65177072
  • Titsingh, Isaac. (1834). Nihon Odai Ichiran; ou, Annales des empereurs du Japon. Paris: Royal Asiatic Society, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. OCLC 5850691.
  • Totman, Conrad. (1967). Politics in the Tokugawa Bakufu, 1600-1843. Cambridge: Harvard University Press. OCLC 279623
10068-tokugawa-tsunayoshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)