User Tools

Site Tools


10069-ph-a-ph-vang-la-gi

Phú Đa là thị trấn huyện lỵ của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Thị trấn Phú Đa là huyện lỵ huyện Phú Vang, nằm cạnh phá Tam Giang, cách thành phố Huế 20 km, gần quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, cách sân bay quốc tế Phú Bài 5 km.

Nguyên trước đây là xã Phú Đa thuộc huyện Phú Vang. Ngày 30 tháng 5 năm 2011, thị trấn Phú Đa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 2.966 ha diện tích tự nhiên và 11.988 người của xã Phú Đa.[1]

Phú Đa từng được Nhà nước Việt Nam tuyên dương 02 lần danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phú Đa có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao bình quân giai đoạn 2005 - 2009 là 13,95%/năm. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp. Tỷ trọng dịch vụ năm 2009 chiếm 31,1%; ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng năm 2009 chiếm 34,9%.

Theo định hướng phát triển, KCN Phú Đa sẽ trở thành một trong 4 KCN lớn của Thừa Thiên Huế, tại đây cũng hình thành khu công nghiệp công nghệ cao, chế biến thuỷ hải sản, sản xuất hàng may mặc,... Hiện nay khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, bước đầu đã có doanh nghiệp may Thiên An Phú đã về xây dựng xưởng may công nghiệp và đang tuyển công nhân, giai đoạn đầu tuyển 2.000 lao động nhằm giải quyết công ăn việc làm tại địa phương.

10069-ph-a-ph-vang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)