User Tools

Site Tools


10072-solariella-iris-la-gi

Solariella iris
Solariella iris 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. iris
Danh pháp hai phần
Solariella iris
(Dall, 1881)
Danh pháp đồng nghĩa

Margarita iris Dall, 1881

Solariella iris là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 5.5 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 218 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 402 m.[2]

  1. ^ Solariella iris (Dall, 1881). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella iris tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Solariella iris tại Wikimedia Commons

10072-solariella-iris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)