User Tools

Site Tools


10073-lissotesta-impervia-la-gi

Lissotesta impervia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Lissotesta
Loài (species) L. impervia
Danh pháp hai phần
Lissotesta impervia
Strebel, 1908

Lissotesta impervia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Submargarita impervia Strebel, 1908. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lissotesta impervia tại Wikispecies
10073-lissotesta-impervia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)