User Tools

Site Tools


10080-tokugawa-ienobu-la-gi

Tokugawa Ienobu
Tokugawa Ienobu.jpg

Tokugawa Ienobu

Chức vụ

Thông tin chung

Sinh (1662-06-11)11 tháng 6 năm 1662
Mất 12 tháng 11 năm 1712(1712-11-12) (50 tuổi)
Cha Tokugawa Tsunashige
Mẹ Chōshōin

Tokugawa Ienobu (徳川 家宣 (Đức Xuyên Gia Tuyên)? 11 tháng 6 năm 1662-12 tháng 11 năm 1712) là Chinh Di đại tướng quân thứ sáu của mạc phủ Tokugawa. Ông là con trai cả của Tokugawa Tsunashige, là cháu trai của Tokugawa Ietsuna và Tokugawa Tsunayoshi, cháu nội của Tokugawa Iemitsu.

  • Screech, Timon. (2006). Secret Memoirs of the Shoguns: Isaac Titsingh and Japan, 1779-1822. London: RoutledgeCurzon. ISBN 0-7007-1720-X
  • Titsingh, Isaac. (1822). Illustrations of Japan. London: Ackerman.
  • Titsingh, Isaac. (1834). [Siyun-sai Rin-siyo/Hayashi Gahō, 1652], Nipon o daï itsi ran; ou, Annales des empereurs du Japon. Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. link for digitized, full-text copy of this book (bằng tiếng Pháp)
  • Totman, Conrad. (1967). Politics in the Tokugawa bakufu, 1600-1843. Cambridge: Harvard University Press.
10080-tokugawa-ienobu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)