User Tools

Site Tools


10082-howard-robert-horvitz-la-gi

Howard Robert Horvitz (sinh ngày 8 tháng 5 năm 1947) là một nhà sinh học người Mỹ, đã đoạt giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 2002.

Horvitz sinh tại Chicago, trong một gia đình nhập cư gốc Do Thái. Năm 1968 ông vào học ở Học viện Công nghệ Massachusetts, nơi ông gia nhập hội Alphha Epsilon Pi[1]. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, ông vào học ở Đại học Harvard, tốt nghiệp bằng thạc sĩ năm 1972 và tiến sĩ sinh học năm 1974. Năm 1978 ông làm phụ tá giáo sư khoa Sinh học ở Học viện Công nghệ Massachusetts, năm 1981 làm phó giáo sư và năm 1986 trở thành giáo sư, đồng thời là thành viên của Viện McGovern nghiên cứu Não (McGovern Institute for Brain Research). Ông nổi tiếng về công trình nghiên cứu apoptosis[2] trên loài giun tròn Caenorhabditis elegans. Từ năm 1988 ông cũng là nhà nghiên cứu của Viện Y học Howard Hughes (Howard Hughes Medical Institute). Hiện nay ông là thành viên trong Ban quản trị của Society for Science & the Public.

  1. ^ Hội sinh viên đại học Do Thái, hiện có 140 chi hội hoạt động với trên 8.000 hội viên ở Hoa Kỳ và Canada
  2. ^ Thuật ngữ trong ngành Sinh học tế bào chỉ sự chết của tế bào được chương trình hóa (programmed cell death, viết tắt là PCD) tức các tế bào bị chết tự nhiên, không do tác động từ bên ngoài
10082-howard-robert-horvitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)