User Tools

Site Tools


10084-solariella-flavida-la-gi

Solariella flavida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. flavida
Danh pháp hai phần
Solariella flavida
Marshall, 1999[1]

Solariella flavida là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Marshall (1999). The Nautilus 113 (1): 4-42. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Solariella flavida Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella flavida tại Wikispecies
10084-solariella-flavida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)