User Tools

Site Tools


10088-margarita-chi-c-bi-n-la-gi

Margarita là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc đụn.[1]

 • Margarita actinophora Dall, 1890: từ đồng nghĩa của Calliotropis actinophora (Dall, 1890)
 • Margarita angulata A. Adams, 1853: từ đồng nghĩa của Peasiella tantilla (Gould, 1849)
 • Margarita cumingii A. Adams, 1851: từ đồng nghĩa của Broderipia cumingii A. Adams, 1851
 • Margarita expansa G.B. Sowerby I, 1838: từ đồng nghĩa của Photinula expansa (G.B. Sowerby I, 1838)
 • Margarita imperialis Dall, 1881: từ đồng nghĩa của Lischkeia imperialis (Dall, 1881)
 • Margarita infundibulum: từ đồng nghĩa của Calliotropis infundibulum (Watson, 1879)
 • Margarita lissocona Dall, 1881: từ đồng nghĩa của Calliotropis lissocona (Dall, 1881)
 • Margarita marmoreus Pease, 1861: từ đồng nghĩa của Calliotrochus marmoreus (Pease, 1861)
 • Margarita ponsonbyi Preston, 1908: từ đồng nghĩa của Calliotrochus marmoreus (Pease, 1861)
 • Margarita regalis Verrill & S. Smith, 1880: từ đồng nghĩa của Calliotropis regalis (Verrill & Smith, 1880)
 • Margarita striatula (Garrett, 1857): từ đồng nghĩa của Calliotrochus marmoreus (Pease, 1861)
 • Margarita subantarctica Strebel, 1908:[2] từ đồng nghĩa của Margarella subantarctica (Strebel, 1908)
 • Margarita tasmanica Tenison-Woods, 1877: từ đồng nghĩa của Truncatella scalarina Cox, 1867
 • Margarita undulata G.B. Sowerby I, 1838: từ đồng nghĩa của Margarites undulata (G.B. Sowerby, I, 1838)
10088-margarita-chi-c-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)