User Tools

Site Tools


10099-dasyskenea-suavis-la-gi

Dasyskenea suavis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Dasyskenea
Loài (species) D. suavis
Danh pháp hai phần
Dasyskenea suavis
Fasulo & Cretella, 2002

Dasyskenea suavis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dasyskenea suavis Fasulo & Cretella, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Dasyskenea suavis tại Wikispecies
10099-dasyskenea-suavis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)