User Tools

Site Tools


10108-litoria-genimaculata-la-gi

The green-eyed treefrog, Litoria genimaculata (tiếng Anh thường gọi là New Guinea tree frog hoặc Jenny Mac frog), là một loài ếch thuộc họ Nhái bén. Loài này có ở Úc, Tây Papua (Indonesia), và Papua New Guinea.

Litoria genimaculata02.jpg

Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, sông ngòi, sông có nước theo mùa, đầm nước ngọt có nước theo mùa, vườn nông thôn, và rừng trước đây suy thoái nghiêm trọng. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống và nhiễm nấm Chytridiomycota.

Dữ liệu liên quan tới Litoria genimaculata tại Wikispecies

10108-litoria-genimaculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)