User Tools

Site Tools


10113-solariella-euteia-la-gi

Solariella euteia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. euteia
Danh pháp hai phần
Solariella euteia
Vilvens, 2009[1]

Solariella euteia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2009). Novapex 10 (3): 69-96. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Solariella euteia Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella euteia tại Wikispecies
10113-solariella-euteia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)