User Tools

Site Tools


10114-stomatia-phymotis-la-gi

Stomatia phymotis
Stomatia phymotis 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Stomatia
Loài (species) S. phymotis
Danh pháp hai phần
Stomatia phymotis
(Hebling, 1779) [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Stomatia phymotis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Helbling, G.S. 1779. Beiträge zur Kenntnis neuer seltener Konchylien. 102-125, pl. 2 in Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Mathematik, der väterlandischen Geschichte, und der Naturgeschichte. Prag: Ignaz Edlen von Born Vol. 4
  2. ^ Stomatia phymotis (Hebling, 1779). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Stomatia phymotis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Stomatia phymotis tại Wikimedia Commons

10114-stomatia-phymotis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)