User Tools

Site Tools


10115-calliotrochus-marmoreus-la-gi

Calliotrochus marmoreus
Calliotrochus marmoreus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) C. marmoreus
Danh pháp hai phần
Calliotrochus marmoreus
(Pease, 1861)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Calliotrochus marmoreus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Phương tiện liên quan tới Calliotrochus marmoreus tại Wikimedia Commons

10115-calliotrochus-marmoreus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)