User Tools

Site Tools


10117-margarites-argentatus-la-gi

Margarites argentatus
Margarites argentatus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Margaritinae
Chi (genus) Margarites
Loài (species) M. argentatus
Danh pháp hai phần
Margarites argentatus
(Gould, 1841) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Margarita argentata Gould, 1841 (original description)
  • Margarita gigantea Leche, 1878
  • Trochus argentatus Philippi

Margarites argentatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gould, Invert. Mass., p. 256, f. 174 (1841)
  2. ^ Margarites argentatus (Gould). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Margarites argentatus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Margarites argentatus tại Wikimedia Commons

10117-margarites-argentatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)