User Tools

Site Tools


10119-tectus-pyramis-la-gi

Tectus pyramis
Tectus pyramis 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Tectus
Loài (species) T. pyramis
Danh pháp hai phần
Tectus pyramis
(Born, 1778) [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Tectus pyramis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Phương tiện liên quan tới Tectus pyramis tại Wikimedia Commons

10119-tectus-pyramis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)