User Tools

Site Tools


10126-haliotis-walallensis-la-gi

Haliotis walallensis
Haliotis walallensis.jpg

Dorsal view of a shell of H. walallensis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. walallensis
Danh pháp hai phần
Haliotis walallensis
Stearns, 1899
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Haliotis fulgens var. walallensis Stearns, 1899

Haliotis walallensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Haliotis walallensis Stearns, 1899. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis walallensis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis walallensis tại Wikimedia Commons

10126-haliotis-walallensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)