User Tools

Site Tools


10127-calliotropis-effossima-la-gi

Calliotropis effossima
Calliotropis effossima 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) C. effossima
Danh pháp hai phần
Calliotropis effossima
(Locard, 1898)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Solariella effossima Locard, 1898

Calliotropis effossima là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Solariella effossima Locard, 1898. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis effossima tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliotropis effossima tại Wikimedia Commons

10127-calliotropis-effossima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)