User Tools

Site Tools


10129-stomatia-duplicata-la-gi

Stomatella duplicata
Stomatella duplicata 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Stomatia
Loài (species) S. duplicata
Danh pháp hai phần
Stomatella duplicata
(G. B. Sowerby I, 1823) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Stomatia duplicata G.B. Sowerby I, 1823

Stomatella duplicata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Sowerby., Genera, Stomatia f. 3.
  2. ^ a ă Stomatia duplicata G.B. Sowerby I, 1823. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Stomatia duplicata tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Stomatella duplicata tại Wikimedia Commons

10129-stomatia-duplicata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)