User Tools

Site Tools


10130-gibbula-nivosa-la-gi

Gibbula nivosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. nivosa
Danh pháp hai phần
Gibbula nivosa
A. Adams, 1851
Danh pháp đồng nghĩa
  • Gibbula altimirai Nordsieck 1982
  • Gibbula rotella Monterosato 1888
  • Trochus pictus Philippi 1846

Gibbula nivosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gibbula nivosa A. Adams, 1851. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula nivosa tại Wikispecies
10130-gibbula-nivosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)