User Tools

Site Tools


10138-th-nh-l-i-v-b-n-la-gi

Thành Lợi là một xã lớn thuộc huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định.

Địa giới hành chính xã phía Đông là sông Đào; phía Bắc giáp xã Tân Thành; phía Tây giáp xã Liên Bảo; phía Nam giáp xã Đại Thắng.

Cư dân xã tập trung trong 4 làng gồm: làng Gạo, làng Cốc Thành, làng Mỹ Chung, và làng An Nhân. ủy ban nhân dân xã đóng tai thôn Quả Linh tức làng Gạo, hiện làng này là nơi có người nhiều nhât xã với khoảng trên 13.000 người bằng các người của các làng Mỹ Trung, An Nhân và Cốc Thành gộp lại.

Các thôn:

  • Thôn Quả Linh (tức là làng Gạo):gồm xóm Trại Gạo,xóm Chợ,xóm Đông,xóm Hát,xóm Bến,xóm Cuối, xóm Cùng,xóm Chải...
  • Thôn Mỹ Trung (trước là Xã Trung và Đồng Mỹ):gồm xóm Sa Trung, Đồng Lợi, Đồng Nguyên,Đồng Giang,Đồng Tân,Đồng Tiến...
  • Thôn Bách Cốc:gồm xóm A, xóm B, xóm C,xóm Áp Phú,xóm Trại Nội
  • Thôn Phú Cốc
  • Thôn Dương Lai: xóm Dương Lai trong, Dương Lai ngoài

Làng Gạo là làng rộng nhất và dân số đông nhất, trước vốn có nghề dệt, trong thời kỳ bao cấp cùng với sự phát triển của nhà máy dệt Nam Định, nơi đây tập trung các máy dệt của xã viên thành hợp tác xã dệt Thành Lợi, tới những năm 1990 của thế kỷ 20 nghề dệt thủ công ở đây vẫn rất phát triển. Nhưng sau khi Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập, một phần vì công nghệ lạc hậu một phần vì trình độ quản lý yếu kém, và tham ô cua ban quản trị nhà máy dệt dẫn đến tinh trạng người dân không có việc làm. Đến nay thì hầu như các nhà đều đã bỏ nghề dệt chỉ còn một công ty tư nhân là còn duy trì khoảng 200 máy dệt thủ công, có lẽ do người nay yêu nghề muốn giữ nghề của cha ông.

Các làng khác như An Nhân hay Cốc Thành và Mỹ Trung là các làng thuần nông không có nghề phụ.

10138-th-nh-l-i-v-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)