User Tools

Site Tools


10139-haliotis-unilateralis-la-gi

Haliotis unilateralis
Haliotis unilateralis 001.jpg

Haliotis unilateralis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. unilateralis
Danh pháp hai phần
Haliotis unilateralis
Lamarck, 1822

Haliotis unilateralis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Haliotis unilateralis Lamarck, 1822. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis unilateralis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis unilateralis tại Wikimedia Commons

10139-haliotis-unilateralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)