User Tools

Site Tools


10141-solariella-cristata-la-gi

Solariella cristata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. cristata
Danh pháp hai phần
Solariella cristata
Quinn, 1992

Solariella cristata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 9.5 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 201 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 256 m.[2]

  1. ^ Solariella cristata Quinn, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella cristata tại Wikispecies
10141-solariella-cristata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)