User Tools

Site Tools


10142-trochus-la-gi

Trochus là một chi ốc biển có kích thước vừa đến rất lớn. Chúng là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Trochus niloticus, ví dụ, là loài ốc rất lớn, dài đến 13 cm, sinh sống ở Ấn-Thái Bình Dương. Loài này được khai tách thương mại để làm nút xà cừ.

Các loài trong chi Trochus gồm [1]:

 • Trochus bellardii Issel, 1869
 • Trochus flammulatus Lamarck, 1822
 • Trochus incrassatus J. B. Lamarck, 1822
 • Trochus maculatus Linnaeus, 1758
 • Trochus nigropunctatus Reeve, 1848
 • Trochus noduliferus Lamarck, 1822
 • Trochus ochroleurcus Gmelin, 1791
 • Trochus radiatus Gmelin, 1791
 • Trochus squarrosus Lamarck, 1822
 • Trochus subincarnatus P. Fisher, 1879
 • Trochus sublaevis Geinitz, 1842
 • Trochus tentorium Gmelin, 1791
 • Trochus tubifer Kiener, 1850
 • Trochus virgatus Gmelin, 1791
 • Trochus zhangi Dong, 2002

The following species are also mentioned:

 • Trochus aemulans A. Adams, 1855
 • Trochus akoya T. Kuroda, 1942
 • Trochus calcaratus Souverbie, 1875
 • Trochus californicum A. Adams, 1853
 • Trochus camelophorus Webster, 1906
 • Trochus chloromphalus A. Adams
 • Trochus coerulescens Lamarck, 1822
 • Trochus crassicosta A. W. B. Powell, 1937
 • Trochus creniferus Kiener, 1880
 • Trochus cumingi A. Adams, 1853
 • Trochus elegantulus Wood, 1828
 • Trochus fasciatus
 • Trochus fastigiatus A. Adams, 1853
 • Trochus ferreirai Bozzetti, 1996
 • Trochus firmus Philippi, 1850
 • Trochus flammulatus J. B. Lamarck, 1822
 • Trochus fultoni Melvill, 1898
 • Trochus granosus J. B. Lamarck, 1822
 • Trochus granularis Röding, 1798
 • Trochus hanleyanus Reeve, 1842
 • Trochus histrio Reeve, 1848
 • Trochus huttoni E. A. Smith, 1876
 • Trochus intextus Kiener, 1850
 • Trochus laciniatus Reeve
 • Trochus lamprus Watson, 1881
 • Trochus murreus L. A. Reeve, 1865
 • Trochus nardinii Selli, 1973
 • Trochus neptuni (A. Adams, 1855)
 • Trochus obeliscus J. F. Gmelin, 1791
 • Trochus oppressa F. W. Hutton, 1878
 • Trochus optatus Sowerby,
 • Trochus pachychiles Watson, 1879
 • Trochus pallidulus A. Adams, 1853
 • Trochus pustulosus Philippi, 1849
 • Trochus rota R. W. Dunker, 1860
 • Trochus rubicatus R. A. Philippi, 1848
 • Trochus sacellum R. A. Philippi, 1854
 • Trochus sandwichensis F. L. A. Souleyet, 1852
 • Trochus satrapius Maltzan
 • Trochus scabrosus R. A. Philippi
 • Trochus schlueteri Sowerby, 1894
 • Trochus shinayaka T. Habe, 1961
 • Trochus smaragdus L. A. Reeve, 1861
 • Trochus stellatus Gmelin, 1791
 • Trochus submorum (Abrard, 1942)
 • Trochus tiaratus Quoy & Gaimard, 1834
 • Trochus tomlini Fulton, 1930
 • Trochus transenna Watson, 1879
 • Trochus tricatenatus Reeve, 1861
 • Trochus tubiferus Kiener, 1880
 • Trochus venetus L. A. Reeve, 1862
 • Trochus viridis Gmelin, 1791
 • Trochus zhangii Zhengzhi, 2002
Species brought into synonymy
 • Trochus cariniferus Reeve, 1842: synonym of Infundibulops cariniferus (Beck in Reeve, 1842)
 • Trochus conoidalis Pease, 1867: synonym of Peasiella conoidalis (Pease, 1868)
 • Trochus erithreus Brocchi, 1821: synonym of Infundibulum erythraeum (Brocchi, 1821)
 • Trochus kochii Philippi, 1844: synonym of Infundibulops kochii (Philippi, 1844)
 • Trochus lineatus J. F. Gmelin, 1791: synonym of Gibbula cineraria (Linnaeus, 1758)
 • Trochus niloticus: synonym of Tectus niloticus (Linnaeus, 1767)
 • Trochus verrucosus J. F. Gmelin, 1791: synonym of Trochus maculatus Linnaeus, 1758
 • Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. Laurentius Salvius: Holmiae. ii, 824 pp.
 • Herbert G.G. (1993). Revision of the Trochinae, tribe Trochini (Gastropoda: Trochidae) of miền nam Africa. Annals of the natal Museum 34(2):239-308.
 • Gofas, S.; Le Renard, J.; Bouchet, P. (2001). Mollusca, in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in châu Âu and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 180–213
10142-trochus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)