User Tools

Site Tools


10144-gibbula-multicolor-la-gi

Gibbula multicolor
Gibbula multicolor 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. multicolor
Danh pháp hai phần
Gibbula multicolor
(Krauss, 1848) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Gibbula multicolor f. hera Turton, 1932
  • Trochus multicolor Krauss, 1848

Gibbula multicolor, common name the multicoloured topshell, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Krauss, Die Südaf Moll., p. 97, t. 5, f. 31.
  2. ^ a ă Gibbula multicolor (Krauss, 1848). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula multicolor tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Gibbula multicolor tại Wikimedia Commons

10144-gibbula-multicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)