User Tools

Site Tools


10147-tegula-brunnea-la-gi

Tegula brunnea
Tegula brunnea.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Tegula
Loài (species) T. brunnea
Danh pháp hai phần
Tegula brunnea
Philippi, 1848[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Chlorostoma brunnea (Philippi, 1848)
  • Chlorostoma brunneum (Philippi, 1848)
  • Trochus brunneus Philippi, 1849 (original combination)

Tegula brunnea, common name the brown tegula, là một loài ốc biển, kích thước trung bình with gills and an operculum, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.

This is an Eastern Pacific Ocean species.

Mục lục

  • 1 Hình ảnh
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Philippi. Zeitschr.f. Mal., 1848, p. 189,
  2. ^ Bouchet, P.; Rosenberg, G. (2013). Tegula brunnea (Philippi, 1849). Truy cập through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=534187 on 2013-12-10
10147-tegula-brunnea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)