User Tools

Site Tools


10163-haliotis-supertexta-la-gi

Haliotis supertexta
Haliotis supertexta 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. supertexta
Danh pháp hai phần
Haliotis supertexta
Lischke, 1870
Danh pháp đồng nghĩa

Haliotis diversicolor supertexta Lischke, 1870

Haliotis supertexta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Haliotis supertexta Lischke, 1870. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis supertexta tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis supertexta tại Wikimedia Commons

10163-haliotis-supertexta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)