User Tools

Site Tools


10165-stomatella-planulata-la-gi

Stomatella planulata
Stomatella planulata 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Stomatella
Loài (species) S. planulata
Danh pháp hai phần
Stomatella planulata
(Lamarck, 1816)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Gena planulata Lamarck, 1816

Stomatella planulata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Stomatella planulata (Lamarck, 1816). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Stomatella planulata tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Stomatella planulata tại Wikimedia Commons

10165-stomatella-planulata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)