User Tools

Site Tools


10169-tegula-excavata-la-gi

Tegula excavata
Tegula excavata (Lamarck, 1822) (4190506806).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Tegula
Loài (species) T. excavata
Danh pháp hai phần
Tegula excavata
(Lamarck, 1822)
Danh pháp đồng nghĩa

Tegula excavata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Phương tiện liên quan tới Tegula excavata tại Wikimedia Commons

10169-tegula-excavata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)