User Tools

Site Tools


10174-haliotis-stomatiaeformis-la-gi

Haliotis stomatiaeformis
Haliotis stomatiaeformis 001.jpg

Nacreous interior of Haliotis stomatiaeformis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. stomatiaeformis
Danh pháp hai phần
Haliotis stomatiaeformis
Reeve, 1846
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Haliotis neglecta Philippi, 1848

Haliotis stomatiaeformis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ a ă Haliotis stomatiaeformis Reeve, 1846. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Geiger D.L. & Poppe G.T. (2000). A Conchological Iconography: The family Haliotidae. Conchbooks, Hackenheim Germany. 135pp 83pls.

Phương tiện liên quan tới Haliotis stomatiaeformis tại Wikimedia Commons

10174-haliotis-stomatiaeformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)