User Tools

Site Tools


10177-zethalia-zelandica-la-gi

Zethalia zelandica (tên thường gọi là sò bánh xe) là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.

Umbonium zelandica underside view
  1. ^ Hombr. & Jacq., Voy. au Pole Sud, Moll., p. 53, t. 14, f 5, 6, 1854.
  2. ^ Tryon (1889), Manual of Conchology XI, Academy of Natural Sciences, Philadelphia (described as Ethalia zelandica)
  • Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
  • Glen Pownall, New Zealand Shells and Shellfish, Seven Seas Publishing Pty Ltd, Wellington, New Zealand 1979 ISBN 85467 054 8
10177-zethalia-zelandica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)