User Tools

Site Tools


10178-stomatella-orbiculata-la-gi

Pseudostomatella orbiculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Stomatella
Loài (species) P. orbiculata
Danh pháp hai phần
Pseudostomatella orbiculata
(A. Adams, 1850)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Stomatella orbiculata A. Adams, 1850

Pseudostomatella orbiculata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Stomatella orbiculata A. Adams, 1850. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Stomatella orbiculata tại Wikispecies
10178-stomatella-orbiculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)