User Tools

Site Tools


10180-dikoleps-marianae-la-gi

Dikoleps marianae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Dikoleps
Loài (species) D. marianae
Danh pháp hai phần
Dikoleps marianae
(Rubio, Dantart & Luque, 1998)

Dikoleps marianae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dikoleps marianae (Rubio, Dantart & Luque, 1998). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Dikoleps marianae tại Wikispecies
10180-dikoleps-marianae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)