User Tools

Site Tools


10190-haliotis-squamosa-la-gi

Haliotis squamosa
Haliotis squamosa 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. squamosa
Danh pháp hai phần
Haliotis squamosa
Gray, 1826
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Haliotis crebrisculpta G.B. Sowerby III, 1914
  • Haliotis roedingi Menke, 1844

Haliotis squamosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Haliotis squamosa Gray, 1826. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis squamosa tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis squamosa tại Wikimedia Commons

10190-haliotis-squamosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)