User Tools

Site Tools


10194-stomatolina-rubra-la-gi

Stomatolina rubra
Stomatolina rubra 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Stomatolina
Loài (species) S. rubra
Danh pháp hai phần
Stomatolina rubra
(Lamarck, 1822)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Microtis rubra (Deshayes, 1843)
  • Pseudostomatella rubra (Lamarck, 1822)
  • Stomatia rubra Lamarck, 1822

Stomatolina rubra là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Stomatolina rubra (Lamarck, 1822). World Register of Marine Species, truy cập 13 tháng 3 năm 2011.
  • Dữ liệu liên quan tới Stomatolina rubra tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Stomatolina rubra tại Wikimedia Commons

10194-stomatolina-rubra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)