User Tools

Site Tools


10204-solariella-chani-la-gi

Solariella chani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. chani
Danh pháp hai phần
Solariella chani
Vilvens, 2009[1]

Solariella chani là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2009). Novapex 10 (3): 69-96. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Solariella chani Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella chani tại Wikispecies
10204-solariella-chani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)