User Tools

Site Tools


10208-margarites-costalis-la-gi

Margarites costalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Margaritinae
Chi (genus) Margarites
Loài (species) M. costalis
Danh pháp hai phần
Margarites costalis
(Gould, 1841) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Margarites costalis, common name the boreal rosy margarite, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

10208-margarites-costalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)