User Tools

Site Tools


10209-tegula-lividomaculata-la-gi

Tegula lividomaculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Tegula
Loài (species) T. lividomaculata
Danh pháp hai phần
Tegula lividomaculata
(C. B. Adams, 1845) [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Tegula lividomaculata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

10209-tegula-lividomaculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)