User Tools

Site Tools


10216-haliotis-scalaris-la-gi

Haliotis scalaris
Haliotis scalaris 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. scalaris
Danh pháp hai phần
Haliotis scalaris
Leach, 1814
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Haliotis scalaris là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Phương tiện liên quan tới Haliotis scalaris tại Wikimedia Commons

10216-haliotis-scalaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)