User Tools

Site Tools


10221-dikoleps-pusilla-la-gi

Dikoleps
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Dikoleps
Loài (species) D. pusilla

(Jeffreys, 1847)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Dikoleps pusilla là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

10221-dikoleps-pusilla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)