User Tools

Site Tools


10223-tegula-montereyi-la-gi

Tegula montereyi
Tegula montereyi.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Tegula
Loài (species) T. montereyi
Danh pháp hai phần
Tegula montereyi
(Kiener, 1850)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Chlorostoma montereyi (Kiener, 1850)
  • Trochus montereyi Kiener, 1850 (original description)

Tegula montereyi, common name the Monterey tegula, là một loài ốc biển, kích thước trung bình with gills and an operculum, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.

This is an Eastern Pacific Ocean species.

  1. ^ Kiener, Species, gen. Trochus, t. 33, f. 1, 1a.
  2. ^ Bouchet, P.; Rosenberg, G. (2013). Tegula montereyi (Kiener, 1850). Truy cập through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=534193 on 2013-12-10
  • Dữ liệu liên quan tới Tegula montereyi tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Tegula montereyi tại Wikimedia Commons
10223-tegula-montereyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)