User Tools

Site Tools


10229-solariella-cancapae-la-gi

Solariella cancapae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. cancapae
Danh pháp hai phần
Solariella cancapae
Vilvens & Swinnen, 2007[1]

Solariella cancapae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens & Swinnen (2007). Novapex 8 (3-4): 123-126. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Solariella cancapae Vilvens & Swinnen, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella cancapae tại Wikispecies
10229-solariella-cancapae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)