User Tools

Site Tools


10233-dikoleps-rolani-la-gi

Dikoleps
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Dikoleps
Loài (species) D. rolani

(Rubio, Dantart & Luque, 1998)

Dikoleps rolani là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dikoleps rolani (Rubio, Dantart & Luque, 1998). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Dikoleps rolani tại Wikispecies
10233-dikoleps-rolani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)