User Tools

Site Tools


10234-tegula-pellisserpentis-la-gi

Tegula pellisserpentis
Tegula pellisserpentis 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Tegula
Loài (species) T. pellisserpentis
Danh pháp hai phần
Tegula pellisserpentis
(Wood, 1828) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Tegula pellisserpentis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Wood, Ind. Test. Suppl, t. 5, f. 4.
  2. ^ a ă Tegula pelliserpentis . World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Tegula pellisserpentis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Tegula pellisserpentis tại Wikimedia Commons

10234-tegula-pellisserpentis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)