User Tools

Site Tools


10246-gibbula-drepanensis-la-gi

Gibbula drepanensis
Gibbula drepanensis 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. drepanensis
Danh pháp hai phần
Gibbula drepanensis
(Brugnone, 1873)
Danh pháp đồng nghĩa

Trochus drepanensis Brugnone 1873

Gibbula drepanensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gibbula drepanensis (Brugnone, 1873). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula drepanensis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Gibbula drepanensis tại Wikimedia Commons

10246-gibbula-drepanensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)