User Tools

Site Tools


10248-dikoleps-templadoi-la-gi

Dikoleps
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Dikoleps
Loài (species) D. templadoi

Rubio, Dantart & Luque, 2004

Dikoleps templadoi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dikoleps templadoi Rubio, Dantart & Luque, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Dikoleps templadoi tại Wikispecies
10248-dikoleps-templadoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)